{"Topic":{"Title":"Institucional","URL":"/topics/5/institucional"},"Articles":[{"Title":"Reunión de Comisión Directiva - 8 de Junio","URL":"/articles/52/reunion-de-comision-directiva---8-de-junio","HomeImage":"/uploads/articles/500/5b954c6aca5d4.jpeg","CssClass":"e-article-long-title","Topics":[{"Title":"Institucional","URL":"/topics/5/institucional"},{"Title":"Comisión Directiva","URL":"/subtopics/8/comision-directiva"}]},{"Title":"Reunión de Comisión Directiva - 27 de Febrero","URL":"/articles/35/reunion-de-comision-directiva---27-de-febrero","HomeImage":"/uploads/articles/500/96815b387bf34.jpeg","CssClass":"e-article-long-title","Topics":[{"Title":"Institucional","URL":"/topics/5/institucional"},{"Title":"Comisión Directiva","URL":"/subtopics/8/comision-directiva"}]},{"Title":"Brindis de fin de año","URL":"/articles/32/brindis-de-fin-de-ano","HomeImage":"/uploads/articles/500/534ee8fd7f514.jpg","CssClass":"","Topics":[{"Title":"Institucional","URL":"/topics/5/institucional"}]},{"Title":"Reunión de Comisión Directiva - 21 de Noviembre","URL":"/articles/27/reunion-de-comision-directiva---21-de-noviembre","HomeImage":"/uploads/articles/500/0835472faa124.jpg","CssClass":"e-article-long-title","Topics":[{"Title":"Institucional","URL":"/topics/5/institucional"},{"Title":"Comisión Directiva","URL":"/subtopics/8/comision-directiva"}]},{"Title":"Reunión de Comisión Directiva - 7 de Noviembre","URL":"/articles/25/reunion-de-comision-directiva---7-de-noviembre","HomeImage":"/uploads/articles/500/ec55699b64af4.jpg","CssClass":"e-article-long-title","Topics":[{"Title":"Institucional","URL":"/topics/5/institucional"},{"Title":"Comisión Directiva","URL":"/subtopics/8/comision-directiva"}]},{"Title":"Asamblea General Ordinaria","URL":"/articles/23/asamblea-general-ordinaria","HomeImage":"/uploads/articles/500/7896e3d4af6c4.jpg","CssClass":"","Topics":[{"Title":"Institucional","URL":"/topics/5/institucional"},{"Title":"Asambleas","URL":"/subtopics/9/asambleas"}]}],"NextURL":""}